top of page
SBJS_laureaat_badge_2022.jpg

​Je mag zijn zoals je bent, met jouw fouten en gebreken.
Om te worden zoals je in aanleg bent, ​maar zoals je je nu nog niet kan tonen.
En je mag het worden in jouw tijd en op jouw wijze.

trooper mater-lang.jpg
trooper welden-lang.jpg
bottom of page