schoolteam MATER
DIRECTEUR

Geert Bradt

JULES-KLAS (peuters en eerste kleuters)

Kathleen Vergote, Geneviève De Bo, Christel Haezebroek en Katrien Vanden Daele

RIKKI-EN KIKKER-KLAS (tweede en derde kleuters)

Nele Devlamynck en Brigitte Nollet

ONDERSTEUNING VAN BEIDE KLEUTERKLASSEN

Christel Haezebroek, Brigitte Nollet, Barbara Vande Walle en Tiffany Dewaele

EERSTE LEERJAAR (1 lesuur samen met het tweede leerjaar)

Joost Haelvoet, Fien De Langhe (a.i. voor Stephanie Corne) en Martine Van Maelzaeke

TWEEDE LEERJAAR (1 lesuur samen met het eerste leerjaar)

Martine Van Maelzaeke

DERDE LEERJAAR

Sigrid Vanquickelberghe en Fien De Langhe (a.i. voor Stephanie Corne)

VIERDE LEERJAAR

Sarah Janssens en Fien De Langje (a.i. voor Stephanie Corne)

VIJFDE LEERJAAR (2 lesuren samen met het zesde leerjaar)

Dieter Parmentier en Eva Vanclooster

ZESDE LEERJAAR (2 lesuren samen met het vijfde leerjaar)

Eva Vanclooster

KLEUTERTURNEN & TURNEN LAGER

Kevin Cordier en Nele Devlamynck

ZORGLEERKRACHT

Bert Cobbaut

PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING
& AANVANGSBEGELEIDING VAN NIEUWE COLLEGA'S

Joost Haelvoet, Dieter Parmentier, Nele Devlamynck, Bert Cobbaut en Kurt Rotsaert

CLB-ONDERSTEUNING

Lize Ghysels (a.i. voor Jolien Valkenier)

SECRETARIAAT

Lieve De Coninck en Vera Van Boven

ICT-ONDERSTEUNING

Jutta De Lange en Miel De Venter

REFTER- & POETSDIENST, MIDDAGTOEZICHT, BUSBEGELEIDING

Nathalie De Spiegeleer, Angelique Denijs, Sophie Nelis

BUITENSCHOOLSE OPVANG & HUISWERKKLAS

Joke Vaneeckhout, Sarie Vandenbossche, Marleen De Scheerder en Martine Van Maelzaeke

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Dirk De Roose