Dit is het SCHOOLTEAM VOOR 2020-2021

KBO MATER

---------------------------------------------------------------------------

DIRECTEUR

Geert Bradt

JULES-KLAS (peuters en eerste kleuters)

Kathleen Vergote (80%) en Barbara Vande Walle (20%)

kinderverzorgster Claudine Vandendriessche (5 uur ondersteuning)

RIKKI-EN KIKKER-KLAS (tweede en derde kleuters)

Nele Devlamynck a.i. voor Brigitte Nollet (50%) en Geneviève De Bo (50%)

Christel Haezebroek (8 lestijden ondersteuning)

Dominique Mommerency (4 uur ondersteuning)

EERSTE LEERJAAR

Joost Haelvoet

TWEEDE LEERJAAR

Martine Van Maelzaeke

DERDE LEERJAAR

Sigrid Vanquickelberghe (80%) en Stephanie Corne (20%)

VIERDE LEERJAAR

Sarah Janssens (50%) en Stephanie Corne (50%)

VIJFDE LEERJAAR

Dieter Parmentier

ZESDE LEERJAAR

Eva Vanclooster

LEERKRACHT KLEUTERTURNEN

Barbara Vande Walle (2 uur) en Vanessa Carbonelle (2 uur)

LEERKRACHT TURNEN LAGER

Yorben Delanghe (ad interim voor Joke Moreels)

ZORGLEERKRACHT

Bert Cobbaut (halftijdse opdracht)

PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING

Joost Haelvoet, Dieter Parmentier en Bert Cobbaut

CORONA-ONDERSTEUNING

Virginie Van Coppenolle (4 lestijden)

SECRETARIAAT

Lieve De Coninck

ICT-ONDERSTEUNING

Miel De Venter

REFTER- EN POETSDIENST, MIDDAGTOEZICHT, BUSBEGELEIDING

Nathalie De Spiegeleer, Angelique Denijs, Sophie Nelis

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Joke Vaneeckhout, Marleen De Scheerder