Dit is het SCHOOLTEAM VOOR 2020-2021

KBO WELDEN

---------------------------------------------------------------------------

DIRECTEUR

Geert Bradt

JULES-KLAS (peuters en eerste kleuters)

Ide Windels

kinderverzorgster Lisa Van Coppenolle (12 uur ondersteuning)

DRIBBEL-KLAS (tweede en derde peuters)

Hannelore Cornelis (80%) en Vanessa Carbonelle (20%)

Vanessa Carbonelle (14 lestijden klasondersteuning)

Dominique Mommerency (3 lestijden ondersteuning)

EERSTE LEERJAAR

Kurt Rotsaert

TWEEDE LEERJAAR

Vroni Van Lokeren

DERDE LEERJAAR

Maya De Vuyst (a.i. voor Hanne Dhondt) en Yasmin Opsomer

(het 3e en 4e leerjaar vormen halftijds één klasgroep)

(voor de hoofdvakken zitten ze evenwel steeds apart)

VIERDE LEERJAAR

Yasmin Opsomer

VIJFDE LEERJAAR

Lieselotte Vandevelde (50%) en Maya De Vuyst (50%, a.i. voor Hanne Dhondt)

ZESDE LEERJAAR

Christine Dewaele (80 %), Hilde De Coene (10%) en Dominique Mommerency (10%)

LEERKRACHT KLEUTERTURNEN 

Vanessa Carbonelle

LEERKRACHT TURNEN LAGER

Yorben Delanghe (ad interim voor Joke Moreels)

ZORGLEERKRACHT

Silvia Couvreur (50%)

SECRETARIAAT

Lieve De Coninck

PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING

Kurt Rotsaert, Hannelore Cornelis en Silvia Couvreur

CORONA-ONDERSTEUNING

Virginie Van Coppenolle (4 lestijden)

ICT-ONDERSTEUNING

Miel De Venter

REFTER- EN POETSDIENST, MIDDAGTOEZICHT, BUSBEGELEIDING

Marleen Schietecatte, Angelique Denijs, Brenda, Sophie Nelis

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Marleen Schietecatte, Xavier Buré, Valérie De Nayer en Yasmin Opsomer