schoolteam WELDEN
DIRECTEUR

Geert Bradt
 

JULES-KLAS (peuters en eerste kleuters)

Ide Windels en Katrien Vanden Daele (a.i. voor Lisa Van Coppenolle)
 

DRIBBEL-KLAS (tweede en derde peuters)

Hannelore Cornelis en Vanessa Carbonelle
 

ONDERSTEUNING VAN BEIDE KLEUTERKLASSEN

Vanessa Carbonelle en Tiffany Dewaele
 

EERSTE LEERJAAR (2 lesuren samen met het tweede leerjaar)

Kurt Rotsaert en Yentl De Vriese
 

TWEEDE LEERJAAR (2 lesuren samen met het eerste leerjaar)

Vroni Van Lokeren en Yentl De Vriese
 

DERDE LEERJAAR

Hanne Dhondt
 

VIERDE LEERJAAR

Yasmin Opsomer
 

VIJFDE LEERJAAR (6 lestijden samen met het zesde leerjaar)

Lieselotte Vandevelde, Yentl De Vriese en Christine Dewaele
 

ZESDE LEERJAAR

Christine Dewaele en Vroni Van Lokeren
 

KLEUTERTURNEN 

Vanessa Carbonelle en Kevin Cordier
 

TURNEN LAGER

Kevin Cordier
 

KLASONDERSTEUNING LAGERE SCHOOL

Yentl De Vriese
 

ZORGLEERKRACHT

Silvia Couvreur
 

CLB-ONDERSTEUNING

Coralie Van Overmeiren
 

SECRETARIAAT

Lieve De Coninck en Vera Van Boven
 

PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING & AANVANGSBEGELEIDING VAN NIEUWE COLLEGA'S

Kurt Rotsaert, Hannelore Cornelis en Silvia Couvreur
 

ICT-ONDERSTEUNING

Jutta De Lange en Miel De Venter
 

REFTER- & POETSDIENST, MIDDAGTOEZICHT, BUSBEGELEIDING

Xavier Buré, Marleen Schietecatte, Lieve, Angelique Denijs, Sophie Nelis
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG & HUISWERKKLAS

Marijke, Valérie De Nayer, Silvia Couvreur, Hanne Dhondt en Yasmin Opsomer 
 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Dirk De Roose