------------------------------------------------------------------

ONZE EIGENHEID EN TRADITIE                 KBO MATER EN KBO WELDEN

          

volwaardige vestigingsplaatsen voor kleuter- en lager onderwijs

         beide met een eigen dynamiek en een sterk betrokken schoolteam

          gastvrij en dienstbaar voor lokale verenigingen en activiteiten

      authentiek door de schooleigen uitstraling en flexibele organisatie

           met veel open en groene ruimte voor sport, spel en ontspanning

verankerd in de parochies vanuit de christelijke onderwijstraditie

--------------------------------------------------------------

ONZE LEEF- EN LEERZORG                  KBO WELDEN EN KBO MATER

 

bewust begaan met het welbevinden en welzijn van alle kinderen

inzet voor degelijk, aanschouwelijk en ervaringsgericht onderwijs

bekommerd om een groene en zorgzame leef- en leeromgeving

accent op dagelijkse communicatie en vlotte aanspreekbaarheid

aandacht voor respectvolle betrokkenheid van alle (groot)ouders

evenwicht tussen ernst en humor, tussen studie en ontspanning