top of page
onze eigenheid en traditie

volwaardige vestigingsplaatsen voor kleuter- en lager onderwijs

beide met een eigen dynamiek en een sterk betrokken schoolteam

gastvrij en dienstbaar voor lokale verenigingen en activiteiten

authentiek door de schooleigen uitstraling en flexibele organisatie

met veel open en groene ruimte voor sport, spel en ontspanning
verankerd in de parochies vanuit de christelijke onderwijstraditie

onze leef- en leerzorg

bewust begaan met het welbevinden en welzijn van alle kinderen
inzet voor degelijk, aanschouwelijk en ervaringsgericht onderwijs
bekommerd om een groene en zorgzame leef- en leeromgeving
accent op dagelijkse communicatie en vlotte aanspreekbaarheid
aandacht voor respectvolle betrokkenheid van alle (groot)ouders
evenwicht tussen ernst en humor, tussen studie en ontspanning

bottom of page