VRIJE DAGEN VOOR BEIDE SCHOLEN

van maandag 1 tot/met vrijdag 5 november                     (herfstvakantie)

donderdag 11 november                                                   (Wapenstilstand)

vrijdag 12 november                                                        (lokale vrije dag)

vrijdagnamiddag 24 december                           (vooravond van Kerstmis)

van maandag 27 december tot/met vrijdag 7 januari        (kerstvakantie)

maandag 7 februari                                                         (lokale vrije dag)

van maandag 28 februari tot/met vrijdag 4 maart          (krokusvakantie)

woensdag 30 maart                                             (pedagogische studiedag)

van maandag 4 tot/met vrijdag 15 april                              (paasvakantie)

maandag 18 april                                                                (Paasmaandag)

donderdag 26 en vrijdag 27 mei (O.L.H. Hemelvaart en 2e Hemelvaartdag)

maandag 6 juni                                                             (Pinkstermaandag)