top of page
Milieuzorg Op School
Onze keuze voor MOS betekent:
voortdurende aandacht voor Milieuzorg Op School!

 

Als MOS-school kozen we enkele jaren geleden voor een opvoedkundige milieuwerking op school. Met interne en externe betrokkenen, waaronder ook onze natuurouders, stapten we in een meerjarig traject. We bekeken heel kritisch waar we als school reeds stonden op het vlak van milieu, waar we naartoe wilden en hoe we daar als school konden geraken.

Bij aanvang kozen we voor het werkthema "afvalpreventie". Doorheen de aanpak van dit thema evolueerden we in beide scholen van losse, een-malige acties naar een planning van verschillende langdurige acties. Voor al deze duurzame inspanningen verdienden we reeds eerder ons MOS-LOGO 1 !

Ook in de voorbije schooljaren bleven we onze werking verdiepen en onverminderd verder zetten. Daarbij werden de kinderen nog meer betrokken bij het aanreiken, uitwerken en evalueren van MOS-ideeën. Op herkenbare en ludieke wijze zetten we ons in voor een grote aandacht voor "Milieu Op School", o.a. door het thema "energie" en het zoeken naar "energiesnoeiers". Ook voor deze volgehouden en creatieve inspanningen werden we uiteindelijk beloond: in oktober 2014 werd aan beide scholen het MOS- LOGO 2 uitgereikt en het daaropvolgend schooljaar haalden we met terechte fierheid het MOS-LOGO 3 binnen!

Samen met ouders en leerlingen zijn we heel dankbaar voor deze waardering

die bevestigt dat we in Welden op milieubewuste wijze aan opvoeding doen.

 

Ook in dit schooljaar willen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie met

volle overtuiging deze inspanningen hernemen en zo bijdragen tot een meer

milieubewuste houding bij alle leerlingen. We focussen ons daarbij op de vijf

MOS-pijlers: mobiliteit, energie, afval, water en natuur!                                                     

                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                              Logo 1                        Logo 2                      Logo 3

 

bottom of page