top of page
Onze keuze voor MOS betekent:
voortdurende aandacht voor Milieuzorg Op School!

 

Als MOS-school kozen we jaren geleden voor een opvoedkundige milieuwerking op school. Met interne en externe betrokkenen, waaronder ook onze natuurouders, stapten we in een meerjarig traject. We bekeken waar we als school reeds stonden op het vlak van milieu, waar we naartoe wilden en hoe we daar als school konden geraken. Bij aanvang kozen we voor het werkthema "afvalpreventie". Doorheen de aanpak van dit thema evolueerden we naar een planning van langdurige acties. Voor al deze duurzame inspanningen verdienden we MOS-LOGO 1 en MOS LOGO 2. 

We blijven nog steeds onze werking verdiepen en onverminderd verder zetten. Daarbij worden de kinderen nog meer betrokken bij het aanreiken, uitwerken en evalueren van MOS-ideeën. Op herkenbare en ludieke wijze zetten we ons in voor een grote aandacht voor "Milieu Op School", o.a. door het thema "energie" en het zoeken naar "energiesnoeiers".

Ook in dit schooljaar willen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie met volle overtuiging deze inspanningen hernemen en zo bijdragen tot een meer milieubewuste houding bij alle leerlingen. We focussen ons daarbij op de vijf MOS-pijlers: mobiliteit, energie, afval, water en natuur.                                                    

                                                                                                                                              

                                                                                                                                    Logo 1                        Logo 2                      Logo 3

 

Milieuzorg Op School
bottom of page