Dit is het SCHOOLTEAM VOOR 2019 - 2020

KBO MATER

---------------------------------------------------------------------------

DIRECTEUR

Geert Bradt

JULES-KLAS (peuters en eerste kleuters)

Kathleen Vergote (80%) en Barbara Vande Walle (20%)

kinderverzorgster Claudine Vandendriessche (2,5 uur ondersteuning)

Marieke Vandaele (3 lestijden ondersteuning)

RIKKI-EN KIKKERKLAS (tweede en derde kleuters)

Brigitte Nollet en Nele Devlamynck (beiden 50%)

Christel Haezebroek (8 lestijden ondersteuning)

kinderverzorgster Claudine Vandendriessche (2,5 uur ondersteuning)

Marieke Vandaele (3 lestijden ondersteuning)

EERSTE LEERJAAR

Joost Haelvoet en Martine Van Maelzaeke (2 lestijden)

TWEEDE LEERJAAR

Martine Van Maelzaeke

(het 1e en 2e leerjaar vormen één klasgroep op donderdagnamiddag;

ze krijgen dan een variatie aan lesactiviteiten in een doorschuifprogramma)

DERDE LEERJAAR

Sigrid Vanquickelberghe

VIERDE LEERJAAR

Sarah Janssens en Stephanie Corne (beiden 50%)

VIJFDE LEERJAAR

Dieter Parmentier en Joost Haelvoet (2 lestijden)

ZESDE LEERJAAR

Eva Vanclooster

LEERKRACHT LICHAMELIJKE OPVOEDING

Joke Moreels

ZORGLEERKRACHT

Bert Cobbaut (halftijdse opdracht)

BELEIDSONDERSTEUNING

Dieter Parmentier

PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING

Nathalie Kellens

SECRETARIAAT

Lieve De Coninck

ICT-ONDERSTEUNING

Miel De Venter

REFTER- EN POETSDIENST, MIDDAGTOEZICHT, BUSBEGELEIDING

Anneleen Van Paemel, Nathalie De Spiegeleer, AAROVA, Sophie Nelis

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Joke Vaneeckhout, Marleen De Scheerder en Lindsay Reyns