VRIJE DAGEN VOOR BEIDE SCHOLEN

van maandag 6 tot/met vrijdag 17 april                             (paasvakantie)

vrijdag 1 mei                                                             (Feest van de Arbeid)

donderdag 21 mei                                                        (O.L.H. Hemelvaart)

vrijdag 22 mei                                                     (Tweede Hemelvaartdag)

maandag 1 juni                                                             (Pinkstermaandag)

van woensdag 1 juli tot/met maandag 31 augustus           (zomervakantie)